MyLightningDetection

Statistik

Longtime statistics

All information here is updated since begin of the recording of MyLightningDetection. The distances refer to the location of station North Wales, Colwyn Bay.

Station North Wales, Colwyn Bay

 • Blixtar detekterade: 9,282
 • Station aktiv: 62.7 dagar
 • Station inaktiv: 4.7 dagar (0.3 timmar utan GPS)
 • Max antal blixtar per timme: 105
 • Max antal blixtar per dag: 384 (2024-05-20)
 • Max antal blixtar per dag (< 622mi) : 240 (2024-06-29)
 • Minimum distance: 17.2mi
 • Maximum distance: 5,369.6mi
 • Signaler detekterade: 0
 • Andel blixtar: 0.2%
 • Positioneringsandel: -
 • Max antal signaler per timme: 12,272

Lightning network

 • Max antal blixtar per timme: 8,186
 • Max antal blixtar per dag: 105,361 (2024-07-12)
 • Max antal blixtar per dag (< 622mi) : 53,595 (2024-06-29)
 • Minimum distance: 16.1mi
 • Maximum distance: 10,550.4mi
 • Max antal signaler per timme: 30,429,962
 • Max antal deltagare per blixt: 558
 • Max antal aktiva stationer: 1,168
 • Max available stations: 2,271

MyLightningDetection

 • Begin of data collection: 2024-05-14 20:00:00
 • Import av blixtdata: 97,259
 • Trafik till Blitzortung.org: 52.0 MB/dag

Stroke ratio by distance

This graph shows the stroke ratio over distance since start of data collecting.

Grafer

Riktning till blixtar

Grafen visar andelen blixtar mot den geografiska riktningen sedan starten av datainsamlingen.

Grafer